" />
logo


:::::: เตรียมตัวก่อนเดินทางไปนิวซีแลนด์ ::::::

ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วยเกาะหลัก 2 เกาะ คือ เกาะเหนือและเกาะใต้ ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ ห่างจากประเทศไทยโดยใช้เวลาบินประมาณ 12-15 ชม. ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน และมีชาวเมารีหรือคน พื้นเมืองของนิวซีแลนด์ประมาณ 3% จากประชากรทั้งหมด 3.9 ล้านคน พื้นที่ของประเทศนิวซีแลนด์มีขนาดประมาณประเทศญี่ปุ่น อิตาลีหรืออังกฤษ  จึงนับว่าเป็นประเทศที่มีความสงบปลอดภัย นอกจากนี้ ชาวนิวซีแลนด์ยังใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการด้วย ในบางครั้ง ชาวนิวซีแลนด์จะเรียกตัวเอง ว่า "กีวี" ซึ่งเป็นชื่อเรียกของผลไม้และนกประจำชาติของนิวซีแลนด์

ภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศของประเทศนิวซีแลนด์จะคล้ายกันกับประเทศต่างๆทางยุโรปตอนใต้ แต่ฤดูกาลจะสลับกัน เกาะเหนือของนิวซีแลนด์จะมีอากาศที่อบอุ่นกว่าเกาะใต้เล็กน้อย เดือนที่ร้อนที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ส่วนเดือนที่หนาวที่สุดคือ เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม และอาจจะมีฝนในบางวัน นักเรียนควรเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์กันหนาวไปให้เพียงพอ และเหมาะสำหรับสภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดูกาล ดังนี้
   * ฤดูร้อน  Summer        ระหว่าง  ธ.ค – ก.พ  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 – 29 องศาเซลเซียส
   * ฤดูใบไม้ร่วง  Autumn  ระหว่าง  มี.ค – พ.ค  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ   5 – 21 องศาเซลเซียส
   * ฤดูหนาว  Winter        ระหว่าง  มิ.ย – ส.ค  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ   0 – 10 องศาเซลเซียส
   * ฤดูใบไม้ผลิ  Spring     ระหว่าง  ก.ย – พ.ย  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ   5 – 21 องศาเซลเซียส

อาหารการกิน
อาหารหลักของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เนื้อแกะ เนื้อวัว เนื้อไก่ อาหารทะเล ขนมปังชนิดต่างๆ นม เนยและชีส ผักสดและผลไม้มีไม่หลากหลายชนิด แต่มี ตลอดทั้งปี น้ำประปาสามารถดื่มได้
     อาหารเช้า: ขนมปังปิ้งทาเนยและแยมรสต่างๆ ธัญพืช นม ผลไม้
     อาหารกลางวัน: แซนวิสไส้ผักหรือเนื้อสัตว์ พาย ผลไม้
     อาหารเย็น: เป็นอาหารมื้อหลัก อาหารจานร้อนที่หลากหลายในแต่ละวัน
นักเรียนอาจต้องเตรียมแซนวิชจากบ้านเพื่อนำไปทานกลางวันหรือเตรียมเงินส่วนตัวเพื่อซื้ออาหารกลางวันที่โรงเรียน สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่พักอาศัยกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ในกรณีที่ไม่ ต้องการกลับมาทานอาหารมื้อเย็นในบางวัน นักเรียนมีความจำเป็นต้องแจ้ง กับแม่บ้านหรือสมาชิกในบ้านให้ทราบล่วงหน้า

การนำอาหารเข้าประเทศนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดทุกชนิดเข้าประเทศ อาหารแห้งควรมี ฉลากเป็นภาษาอังกฤษและปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยยังไม่ผ่านการเปิด    ต้อง 
แจ้งสินค้าหรือสิ่งของต้องสำแดงกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเมื่อเดินทางถึง

การใช้ห้องน้ำและน้ำร้อนในบ้าน
- ชาวนิวซีแลนด์อาบน้ำวันละ 1 ครั้ง เช้าหรือเย็น บางครั้งเมื่อนักเรียนเล่น กีฬาหรือมีกิจกรรมระหว่างวันที่ต้องอาบน้ำอีกครั้ง ก็สามารถทำได้
- บ้านในนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีห้องน้ำเพียงหนึ่งห้องในบ้าน นักเรียนจึงควรใช้เวลาในห้องน้ำให้น้อยที่สุด
- การรักษาความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญ เช่น ขอบอ่างล้างหน้า ควรตรวจดู ให้แห้งก่อนออกจากห้องน้ำ
- บ่อยครั้งที่ห้องน้ำในบ้านไม่มีล็อค 
- บ้านในประเทศนิวซีแลนด์ทุกหลังมีระบบทำน้ำร้อนประจำบ้าน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประจำเดือนในการต้มน้ำดังกล่าวไม่น้อย ก็อกน้ำในบ้านเกือบทุกจุดจึงมีทั้งน้ำ ร้อนและเย็น ดังนั้น หากนักเรียนต้องการอาบน้ำแบบแช่ในอ่างอาบน้ำจึงต้องแจ้งแม่บ้านให้ทราบก่อน

ไฟฟ้า
ประเทศนิวซีแลนด์ใช้ไฟ 220 V เช่นเดียวกับประเทศไทย นักเรียนสามารถนำ เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวไปจากเมืองไทยได้ และหาซื้อ Adaptor ตามร้านไฟฟ้าใน
เมืองเมื่อเดินทางถึงนิวซีแลนด์ เนื่องจากมีลักษณะที่ต่างกัน

เวลา
เวลาของประเทศ New Zealand เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง (GMT+12:00) และช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม จะเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง (GMT+13:00)

Guide to Living and Studying in New Zealand by Ministry of Education ===> Download
Copyright © Since 2003, NZ Study (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.