" />
logo
ติดตามช่าวสารและความเลื่อนไหวสาระดี ๆ ต่าง ๆ ของเราได้ที่นี่


Faculty of Medical and Health Sciences (FMHS), The University of Auckland


โอกาสครั้งสำคัญสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อด้านการแพทย์ในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศนิวซีแลนด์ The University of Auckland ใน 


หลักสูตร
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBChB) 
คลิก
หลักสูตร Bachelor of Pharmacy (BPharm) 
คลิก
หลักสูตร Bachelor of Optometry (BOptom) 
คลิก 
หลักสูตร
Bachelor of Nursing (BNurs) คลิก 


วันนี้ ถึง
27 ตุลาคม 2559 (18.00 น.)
ขยายเวลารับสมัครถึง 29 ตุลาคม 2559
 (18.00 น.)
ส่งเอกสารสมัครเรียนตัวจริงพร้อมสำเนาได้ที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ เอ็นแซด สตั๊ดดี้ ชั้น 10 อาคารวรรณสรณ์  (BTS พญาไท ทางออกที่ 4)


วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 - 9.00 น.
สอบข้อเขียน ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ เอ็นแซด สตั๊ดดี้

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 - 18.00 น.
สอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ เอ็นแซด สตั๊ดดี้

ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ 
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559  
เวลา 16.00 - 16.40 น.
สำรองที่นั่ง>>http://bit.ly/2ebA9lb


>> Download รายละเอียดการรับสมัคร และใบสมัคร <<
ติดตามกำหนดการสอบข้อเขียนได้ที่นี่ และที่ facebook ค่ะ

 

ติดต่อเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ทุกวันที่
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ เอ็นแซด สตั๊ดดี้

อีเมล์: info@nzstudyth.com 
โทร.0-2306-0832 หรือ 0-81820-4627 (24 ชั่วโมง)

 
เอกสารที่ต้องใช้เพื่อยื่นสมัครเรียน:

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง
    พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย

2. รายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
    สำหรับระบบมัธยมศึกษาของประเทศไทย ม.
6
    ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ IB 38,
    CIE A levels 3As 

3. ผลคะแนน IELTS  หรือ TOEFL 
   
สำหรับนักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษา
     ==
คะแนน Overall ไม่น้อยกว่า 5.5
            (แต่ละ band ไม่น้อยกว่า 5.0)
   * สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
     ==
คะแนน Overall ไม่น้อยกว่า 7.5 
            (แต่ละ band ไม่น้อยกว่า 7.0)

4. Personal Statement ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4

5. รูปถ่าย 2 นิ้ว  1 ใบ

6. ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดต่างๆ
    และเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว

7. เอกสารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการยื่นสมัคร

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ เอ็นแซด สตั๊ดดี้ 

กรุงเทพฯ: 
ชั้น 10 อาคารวรรณสรณ์  (BTS พญาไท ทางออกที่ 4)
โทร. 0-2306-0832 หรือ 081-820-4627

เชียงใหม่: 
110 ถนนชัยภูมิ (โรงแรมไมอามี่)
โทร. 0-5323-3717 หรือ 090-645-6406

Copyright © Since 2003, NZ Study (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.