" />
logo
ติดตามช่าวสารและความเลื่อนไหวสาระดี ๆ ต่าง ๆ ของเราได้ที่นี่

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา

ทุนการศึกษาในโรงเรียนมัธยมเอกชนชั้นแนวหน้า
ใน Wellington นิวซีแลนด์ที่ไม่เคยมีมาก่อน!!!

ทุน WPEN
สำหรับนักเรียน Year 10 หรือ Year 11
ที่จะเริ่มเรียน ปี 2018 เท่านั้น!!!

จากโรงเรียนในเครือ WPEN
Wellington Private Education Network
- Scots College
- Samuel Marsden Collegiate
- Chilton Saint James
ในเมือง Wellington ค่ะ

โดยโรงเรียนพิจารณาการให้ทุนแก่นักเรียน
ที่มีผลการเรียน และผลภาษาอังกฤษดีเลิศเท่านั้น
(เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า)

ต้องสมัครเรียนอย่างน้อย 4 เทอม
- เทอม 1 – 4 ปี 2018
- เทอม 2 – 4 ปี 2018 และ เทอม 1 ปี 2019
.
การพิจารณาทุนการศึกษาในปีถัดไป
ขึ้นอยู่กับผลการเรียนในปีนั้นๆ ของนักเรียนทุน

**Scot College มอบทุนแก่นักเรียนประจำเท่านั้น
(นักเรียนจะอยู่โฮมสเตย์ในช่วงปิดเทอม)

ปิดรับสมัครการขอทุน
ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
http://bit.ly/2qYgVGc

รายละเอียดทั้ง 3 โรงเรียนตามนี้จ้า1. Scots College
โรงเรียนเอกชนชายล้วน
Year 1 ถึง 13 ที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์
และเป็นโรงเรียนเดียวในเวลลิงตัน
ที่รับทั้งนักเรียนประจำและไปกลับ

เนื่องด้วยโรงเรียนใช้ระบบการสอน
แบบ IB (International Baccalaureate) 
ทำให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมอันน่าตื่นเต้น
สำหรับนักเรียนชายทุกคนเพื่อมุ่งมั่น
สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา

Scots College สร้างนักเรียนให้เติบโต
เป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ
และมีความสมดุลในการใช้ชีวิต 
มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น มีความมานะ 
และมีความเอื้ออาทรต่อสังคมรอบข้าง
www.acscotscollege.school.nz2. Samuel Marsden School
โรงเรียนเอกชนแห่งนี้มีสองวิทยาเขต
ได้แก่ วิทยาเขต Karori ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน 
Year 1 ถึง 13 
และวิทยาเขต Whitby ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา
Year 7 ถึง 10 

Marsden เป็นโรงเรียนวิชาการอันดับหนึ่งในเวลลิงตัน
และเป็นหนึ่งในโรงเรียนวิชาการแถวหน้า
ของประเทศนิวซีแลนด์ 

โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิต
อย่างมีความหมาย ประสบความสำเร็จในการศึกษา
และหน้าที่การงาน ตลอดจนรู้จักการสร้างความสุข
ให้แก่ตนเองอย่างแท้จริง 
.
นักเรียนของเราประสบความสำเร็จในชีวิต
เพราะได้รับการปลูกฝังให้มีความเชื่อมั่น
และมั่นใจในตัวเอง 

นักเรียนของเรามีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักคิดอิสระ 
ผู้ซึ่งมองตนเองเป็นหนึ่งในประชากรโลกที่มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
www.marsden.school.nz3. Chilton Saint James School
โรงเรียนเอกชนหญิงล้วนที่สนับสนุน
ให้นักเรียนหญิง Year 1 ถึง 13 
ทุกคนได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดที่อยากทำ 
และเป็นในสิ่งที่ดีที่สุดที่อยากเป็น 

Chilton เป็นโรงเรียนที่นักเรียนสามารถ
พูดด้วยความมั่นใจได้ว่า “เราได้เป็นตัวของตัวเอง” 
ด้วยผลการเรียนดี การมีความคิดสร้างสรรค์
ความเป็นเลิศทางกีฬา และการช่วยเหลือสังคม
ถึง 10,000 ชั่วโมง ทำให้นักเรียนของเรา
ได้รับการเรียนรู้จากทุกแง่มุมของชีวิตการศึกษา

นอกจากวิชาทั่วไปในระดับประถมและมัธยมต้นแล้ว 
โรงเรียนยังสอนวิชาพิเศษอื่นๆ เช่น การเต้นในแบบต่างๆ 
ภาษาฝรั่งเศส และดนตรี

ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนมีวิชาให้เลือกมากมาย
จากระบบการสอนแบบ NCEA 
และระบบแคมบริดจ์ (CIE)

ภายในบริเวณโรงเรียนมี Dance School 
ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 700 คนต่อสัปดาห์
หมุนเวียนมาเรียนการเต้นในแบบต่างๆ 
ตั้งแต่บัลเล่ต์ จนถึงฮิปฮอป 

Dance School รับนักเรียนทั้งชายและหญิง
ที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 18 ปี
www.chilton.school.nz

ขอบคุณข้อมูล จากพี่ทาช่า
ตำแหน่ง Market Manager - Thailand
International Services
ดูแล 3 โรงเรียนเอกชนในเมือง Wellington 
Chilton Saint James School
Samuel Marsden Collegiate School
และ Scots College ค่ะ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
กรุงเทพ : 0-2306-0832 หรือ 0-81820-4627
เชียงใหม่ : 053-233 717, 090-6456406
Line ID: @nzstudy 

หรือกด 
www.nzstudyline.com 

Facebook : www.facebook.com/nzstudyth
Youtube :   www.youtube.com/nzstudyth

Twitter :     www.twitter.com/nzstudythailand
Instagram : www.instagram.com/nzstudy_thailandCopyright © Since 2003, NZ Study (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.