" />
logo
ติดตามช่าวสารและความเลื่อนไหวสาระดี ๆ ต่าง ๆ ของเราได้ที่นี่
นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่
น่าไปศึกษาต่อทึ่สุดในโลก ประจำปี 2019
โดย เว็บไซด์ Educations
ในหัวข้อเรื่อง The best countries to study abroad

โดยได้สอบถามนักศึกษา
หลากหลายประเทศทั่วโลก
จำนวน 20,000 คน
ซึ่งการจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับ 7 ปัจจัย
ได้แก่ เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมใหม่,
บรรลุเป้าหมายในงานอาชีพ,
เพื่อการผจญภัย,
หาเพื่อนใหม่หรือมีสังคมที่น่าสนใจ,
หลักสูตรการสอนมีคุณภาพ,
เพื่อการศึกษาฟรี
และต้องการได้รับวีซ่าท่องเที่ยว

โดยอันดับที่ 1 ได้แก่ “นิวซีแลนด์”
เป็นประเทศจุดหมายปลายทาง
ด้านการศึกษาอันดับหนึ่งมาโดยตลอด
ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 8 แห่ง
ที่ติดมหาวิทยาลัยคุณภาพสูงระดับโลก
นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องว่า
มีหลักสูตรและวิธีการคิดที่เน้นCopyright © Since 2003, NZ Study (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.