" />
logo

ฤดูกาลของนิวซีแลนด์

ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่ 

ฤดูร้อน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 
ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม – พฤษภาคม 
ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม 
ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน – พฤศจิกายน 

เนื่องจากนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก และ กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก ทำให้มีสภาพอากาศแตกต่างกันดังนี้
- เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ
- เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก
- เกาะใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมอยู่ทั่ว และมีมากที่ Mt.Cook

Copyright © Since 2003, NZ Study (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.