" />
logo
ติดตามช่าว Summer Course ได้ที่นี่ค่ะ
Spring Camp 2019
คอร์สเรียนโรงเรียนมัธยมระยะสั้น
ที่ Kapiti College เมือง Paraparaumu

รับน้องๆ อายุ 13 - 18 ปี
ระยะเวลา 2 สัปดาห์
วันที่ 13 – 27 ตุลาคม 2562

น้องๆ จะได้เรียนร่วมชั้น (Full-Time)
กับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์
ในโรงเรียน Kapiti College
เมือง Paraparaumu ประเทศนิวซีแลนด์

ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชั้น Year 9 - 13 มีมาตรฐานการศึกษาสูง
ด้วยการเรียนการสอนที่ทันสมัยและบรรยากาศที่เป็นกันเอง
อาจารย์ทุกท่านและเพื่อนๆ ชาวนิวซีแลนด์ทุกคน
ยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติ
และพร้อมจะพัฒนานักเรียนทั้งด้านการศึกษา
การกีฬา และวัฒนธรรมต่างๆ 

และเป็นโรงเรียนนำร่อง
โครงการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระยะยาว
ของสถานทูตไทย ประจำประเทศนิวซีแลนด์

นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์
ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก ด้วย Decile 8 ขึ้นไป
ตั้งอยู่ในเมือง Paraparaumu ใกล้กับเมือง Wellington
เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ มีการคมนาคมสะดวก
ผู้คนเป็นมิตร และมีความปลอดภัยสูง  

รับสมัครวันนี้ ถึง 31 กรกฎาคมนี้นะคะ 
Copyright © Since 2003, NZ Study (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.